Vanaf 2022 geen sloopbesluit Schuurhof

  • Schuurhof 2 t/m 140 (even nummers)

Op 5 november 2021 hebben de bewoners van de Schuurhof van Maasdelta een brief ontvangen dat hun woongebouw niet gesloopt wordt.  

Maasdelta informeerde de bewoners in 2019 over een onderzoek naar het beperkt slopen van Schuurhof 2 t/m 140 (even nummers). Inmiddels is besloten alle woningen in de Schuurhof te behouden. Dit betekent dat de bewoners in hun woning kunnen blijven wonen. Er worden geen woningen gesloopt. Wel gaat Maasdelta bekijken hoe het woongebouw opgeknapt en verduurzaamd kan worden. Zo blijft het in de toekomst aantrekkelijk om hier te wonen. De bedoeling is om in 2023/2024 energiebesparende maatregelen in de woningen aan te brengen. 

Heroverweging
Bij de aankondiging van de vernieuwing van Sluispolder-West in 2014 was de Schuurhof nog onderdeel van de sloopplannen. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder. De omstandigheden zijn in die jaren veranderd. Zo heeft de gemeente besloten om niet te gaan bouwen op de Rooms Katholieke kerk locatie, die grenst aan de Schuurhof. Daardoor hebben we opnieuw nagedacht over de toekomst van de Schuurhof. De uitkomst is dat Maasdelta de Schuurhof blijft verhuren en niet gaat slopen.

Ga terug naar

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag