2017/2018 sloopbesluit De Vliet

  • De Vliet: PC Hooftlaan 14 t/m 120 (e) en Zuidvliet 41 t/m 96 (e/o)

Seniorencomplex De Vliet wordt op termijn gesloopt. De bewoners zijn inmiddels verhuisd. Zij konden ervoor kiezen naar de nieuwbouw op de locatie PC Hooftlaan te verhuizen of naar elders. 

Tegemoet komen aan wensen van bewoners De Vliet
In eerste instantie was in de Mantelovereenkomst (2014) van Maasdelta en de gemeente Maassluis opgenomen dat er op de locatie PC Hooftlaan circa 40 appartementen gebouwd worden. Na het concreter worden van de plannen, brachten bewoners van De Vliet drie duidelijke wensen naar voren:

  1. zoveel mogelijk huurders van De Vliet moeten kunnen verhuizen naar de nieuwbouw aan de PC Hooftlaan
  2. een wijkbijeenkomst-/recreatieruimte en
  3. liever geen open galerijen in het nieuwe woongebouw.

Wethouder Keijzer zegde de gemeenteraad toe deze zaken te onderzoeken. Maasdelta wilde tegemoet komen aan de wensen van de bewoners en gemeente, maar moest wel rekening houden met de ruimtelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden.

Op 25 oktober 2017 presenteerde Maasdelta een aangepast plan aan de bewoners van De Vliet in de Immanuëlkerk. Dit plan ging uit van: circa 66 appartementen, beschutte galerijen (voor 2/3-deel dicht), in elk geval een ontmoetingsruimte voor bewoners op de eerste verdieping en de mogelijkheid om op de begane grond een recreatieruimte voor bewoners en de wijk te realiseren.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaven bewoners aan meer duidelijkheid te willen over de recreatieruimte op de begane grond. Komt deze er nu wel of niet en zo ja in welke vorm? Op 31 oktober 2017 is dit plan ook bij de gemeente besproken. De gemeente heeft ingestemd met het plan van Maasdelta, op voorwaarde dat:

  • op de begane grond daadwerkelijk een recreatieruimte voor bewoners en de wijk wordt gerealiseerd ter grootte van drie appartementen;
  • de in het plan opgenomen ontmoetingsruimte op de eerste verdieping kan vervallen. Het totaal aantal woningen dat gerealiseerd wordt, komt hiermee op circa 64.


Sloop De Vliet
Nadat De Vliet gesloopt is, realiseert ABB Bouwgroep op de Vlietlocatie het nieuwbouwplan Puur! Maassluis.

Ga terug naar

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag