2015: sloopbesluit Jan Luykenstraat en Da Costaplein

  • Jan Luykenstraat 1 t/m 39 (oneven)
  • Da Costaplein 1 t/m 39 (oneven)

Maasdelta heeft het sloopbesluit voor deze wooncomplexen in 2015 genomen, in afstemming met de gemeente Maassluis. De 40 eengezinswoningen aan de Jan Luykenstraat en het Da Costaplein zijn gesloopt en vervangen door 48 vergelijkbare eengezinswoningen in de sociale huursector. De bewoners mochten kiezen of zij na de bouw terugkeren naar een nieuwe woning op de locatie of dat zij definitief naar een woning elders verhuizen. De bewoners die wilden terugkeren, konden tijdens de bouw in een wisselwoning in het complex aan de Mgr. W.M. Bekkerslaan 82 t/m 200 (e) verblijven.

Planning
Begin februari 2017 startte de sloop van de 20 woningen aan de Jan Luykenstraat, nadat de bewoners in januari naar de wisselwoningen verhuisd waren. Op 1 juni vond de feestelijke start van de nieuwbouw plaats. Begin 2018 zijn de nieuwe woningen aan de huurders opgeleverd.

Daarna waren de bewoners van het Da Costaplein aan de beurt om naar de wisselwoningen te verhuizen. De bouw van de nieuwe woningen startte in september 2018. In juni 2019 zijn de nieuwe woningen aan de huurders opgeleverd. 

Video sloop en nieuwbouw Jan Luykenstraat en Da Costaplein

Ga terug naar
Planning