Sloopbesluit voor PC Hooftlaan 13abc-39abc

Publicatiedatum: 17-11-2017

Voor de woningen aan de PC Hooftlaan 13abc-39abc is een sloopbesluit genomen. Op 9 oktober 2017 nodigde Maasdelta de huurders van de 42 appartementen uit voor een voorlichtingsbijeenkomst in Het Witte Kerkje. Het sloopbesluit betekent dat zij het komende jaar naar een andere woning moeten verhuizen.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kregen de bewoners uitleg over de herhuisvestingsregeling. Hierin is opgenomen met welke zaken zij te maken krijgen en welke rechten en plichten zij hebben, waaronder het recht op een verhuiskostenvergoeding. De bewoners hebben nu voorrang (urgentie) op de woningmarkt. Uiteraard begeleidt Maasdelta hen bij het vinden een nieuwe passende woning. De woonconsulente van Maasdelta legt op dit moment bij alle bewoners huisbezoeken af, om de woonwensen te bespreken.

Verhuizen, sloop en nieuwbouw
De bedoeling is dat alle bewoners voor 1 november 2018 een nieuwe passende woning gevonden hebben. Eind 2018 worden de appartementen gesloopt. Vervolgens vindt in 2019 nieuwbouw op deze locatie plaats. In dit nieuwbouwplan is geprobeerd zoveel mogelijk appartementen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de bewoners van seniorencomplex De Vliet.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag