Voorbereiding voor sloop flat Bilderdijklaan

Publicatiedatum: 17-11-2017

In oktober 2016 nam Maasdelta het sloopbesluit voor de Bilderdijklaan 2 t/m 120 (even nummers). Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben alle bewoners een nieuwe passende woning gevonden. Binnenkort starten we met de sloop van de flat. De voorbereidingen worden nu getroffen. Van Zundert Sloopwerken voert de werkzaamheden uit.

Het sloopterrein is ingericht. Op dit moment verwijderen de nutsbedrijven de aansluitingen voor gas, water en licht uit de flat. Ook verleggen zij leidingen in de omgeving van de flat. Er zit asbest in de flat. Van Zundert Sloopwerken zorgt ervoor dat dit op vakkundige wijze verwijderd en afgevoerd wordt. Ook verwijdert deze her te gebruiken materialen, zoals hout en dakbedekking, uit de flat.

Grove sloopwerkzaamheden eind januari 2018
De sloop van het resterende flatgebouw start naar verwachting eind januari 2018. Dit gebeurt met een sloopkraan. Het sloopmateriaal wordt via de Bilderdijklaan afgevoerd in de richting van Laan 1940-1945. Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor verkeer.

Na sloop nieuwbouw
De sloopwerkzaamheden worden naar verwachting in maart 2018 afgerond. De bouwput wordt dan opgevuld met zand. De hekken blijven staan, omdat er na de sloop nieuwbouw op de locatie plaatsvindt. Van Wijnen realiseert hier het project 'GROEN', bestaande uit 18 koopwoningen in de prijsklassen goedkoop en middelduur. U kunt meer over GROEN lezen op www.woneningroen.nl.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag