Hoogste punt De Nieuwe Vliet

Publicatiedatum: 01-07-2020

Begin juni werd het hoogste punt bereikt van de bouwlocatie De Nieuwe Vliet. Dit nieuwe complex aan de P.C. Hooftlaan biedt woningen voor de bewoners die nu nog in het huidige seniorencomplex De Vliet wonen. De recreatieruimte op de begane grond is bestemd voor alle (wijk)bewoners. Het huidige seniorencomplex wordt in 2021 gesloopt.

Op 4 juni 2020 in de ochtend waren enkele toekomstige bewoners, wethouder Sjoerd Kuiper, aannemer Waal en Maasdelta aanwezig om het hoogste punt te vieren. Wethouder Sjoerd Kuiper kreeg de eer om de vlag naar het hoogste punt te hijsen. De WOS maakte er een mooie video van. De bewoners van het huidige seniorencomplex De Vliet kregen een gebakje aangeboden van Waal, uitgedeeld door Bewonerscommissie De Vliet. Maasdelta trakteerde op haar beurt het bouwplaatspersoneel van Waal tussen de middag op een foodtruck met friet en snacks.

Ontmoetingsruimte voor bewoners en de wijk
In De Nieuwe Vliet realiseert Maasdelta 64 huurappartementen en een ontmoetingsruimte. De huurappartementen zijn bestemd voor de bewoners van het huidige seniorencomplex De Vliet. Ook de ontmoetingsruimte van De Vliet verhuist mee naar de nieuwe ruimte om (wijk)bewoners opnieuw vele activiteiten en gezelligheid te bieden. Het nieuwbouwplan is in goed overleg met Bewonerscommissie De Vliet en de gebruikers van het huidige ontmoetingscentrum ontwikkeld.

Planning nieuwbouw De Nieuwe Vliet
Als alles volgens planning verloopt, dan wordt De Nieuwe Vliet bouwkundig opgeleverd aan het einde van 2020 of het begin van 2021. De huurders krijgen in het eerste kwartaal van 2021 de sleutel van hun nieuwe appartement uitgereikt. Vervolgens krijgen zij drie maanden de tijd om hun nieuwe appartement goed in te richten en te verhuizen.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of er woningen overblijven voor verhuur. In de loop van de zomer wordt hier meer over bekend. Als er woningen beschikbaar zijn, dan worden deze te zijner tijd aangeboden via www.woonnetrijnmond.nl. Wij kondigen dit bijtijds aan via de website www.sluispolder-west.nl en digitale nieuwsbrief. Om in aanmerking te komen voor huurwoningen, moet u bij Woonnet Rijnmond als woningzoekende ingeschreven staan: www.woonnetrijnmond.nl.

Sloop seniorencomplex De Vliet
De oude Vlietlocatie wordt gesloopt zodra alle bewoners hun nieuwe onderkomen hebben betrokken. De start van de sloop vindt waarschijnlijk in het tweede kwartaal 2021 plaats.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag