Stand van zaken nieuwbouwplan Puur! Vlietlocatie

Publicatiedatum: 01-07-2020

De gemeenteraad heeft tijdens een thema-avond op 23 juni 2020 kennisgenomen van het nieuwbouwplan Puur! voor de Vlietlocatie. Voor bewoners en ondernemers is op 24 juni een (corona-proof) informatieavond gehouden. Ruim 20 belangstellenden maakten van de mogelijkheid gebruik om op deze manier nadere informatie over de Vlietlocatie te krijgen.

Voor de bewoners en ondernemers werden het stedenbouwkundig plan en de gevelbeelden gepresenteerd en werd informatie gegeven over de oplossingen voor parkeren. De stedenbouwkundige en de architect van projectontwikkelaar ABB waren tijdens de informatieavond aanwezig om de gevelbeelden en andere plannen toe te lichten. De parkeerdeskundige beantwoordde vragen over de zogenaamde ‘parkeerbalans’. 

De bewoners en ondernemers waren over het algemeen positief over de voorgestelde uitwerking van de plannen. Zorgen waren er ook bij de belangstellenden, met name op de punt van parkeren. Bewoners en ondernemers zullen betrokken worden bij de nadere detaillering van het bouwplan en het inrichtingsplan van het omliggende openbaar gebied. Hiervoor wordt eind augustus – begin september een werkavond georganiseerd. 

Op 7 juli 2020 bespreekt de raadscommissie de plannen voor de Vlietlocatie. Naar verwachting zal de raad zich diezelfde avond uitspreken. Bij instemming van de raad, start de gemeente met het opstellen van het bestemmingsplan. De gemeente heeft het voornemen om nog dit najaar de inspraak op dit plan te verzorgen waarna het bestemmingsplan ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Over het nieuwbouwplan Puur!

Het nieuwbouwplan Puur! is een ontwikkeling van ABB Bouwgroep in samenwerking met Maasdelta Groep en de gemeente Maassluis. Puur! wordt gerealiseerd aan de Zuidvliet, P.C. Hooftlaan en Arthur van Schendelstraat. Op deze locatie staat momenteel nog het huidige seniorencomplex De Vliet.

Aan de P.C. Hooftlaan werkt Maasdelta Groep op dit moment hard om 64 huurappartementen en een ontmoetingscentrum voor (wijk)bewoners) te realiseren. De appartementen zijn gedeeltelijk bedoeld als vervangende huisvesting voor de bewoners die momenteel in De Vliet wonen. De bouwwerkzaamheden aan de P.C. Hooftlaan verlopen volgens planning. Naar verwachting zullen de nieuwe bewoners begin 2021 naar hun nieuwe appartement verhuizen. Na de verhuizing wordt het huidige seniorencomplex De Vliet gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt, zodat eind 2021 gestart kan worden met de bouw van Puur!

Het nieuwbouwproject Puur! wordt een prachtige nieuwe woon-/werkomgeving in het centrum van Maassluis. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp van de woningen, het bestemmingsplan en het ontwerp van de openbare ruimte. De betrokken partijen beogen om eind dit jaar het bestemmingsplan definitief door de gemeenteraad vast te kunnen laten stellen.

Het bouwprogramma van nieuwbouwplan Puur! bestaat uit:

  • 27 statige koopwoningen met tuin;
  • 10 luxe koopappartementen op het weekmarkt terrein;
  • 24 huurappartementen (verhuur via Maasdelta Groep);
  • 2 commerciële ruimten, waarvan één commerciële ruimte als supermarkt.

Voor de nieuwe supermarkt heeft ABB overeenstemming bereikt met Jumbo Supermarkten. Op deze prachtige nieuwe locatie zal de nieuwe huisvesting ter grootte van 1.700 m2 worden gerealiseerd. Jumbo hoopt medio 2023 haar deuren feestelijk te kunnen openen, waarna de supermarkt aan de Lange Boonestraat zal sluiten.

Gevelbeelden Puur!
Ook de verfraaiingen aan de gevelontwerpen willen wij niet onopgemerkt laten. U ziet ze als u door de foto's heen bladert bovenaan dit nieuwsbericht, maar u kunt ze ook in de nieuwsbrief bekijken met een toelichting erbij.

Zuidvliet
Aan de Zuidvliet worden statige woningen met karakteristieke gevels gerealiseerd. Iedere gevel is uniek doordat er verschillende daken, dakkapellen, gevelhoogten- en indelingen en diverse kleurstellingen worden toegepast.

Aan de Zuidvliet is eveneens de entree naar de 24 huurappartementen van Maasdelta Groep gelegen. Deze appartementen bevinden zich boven de supermarkt. De appartementen worden te zijner tijd, op zijn vroegst begin 2022, te huur aangeboden via Woonnet Rijnmond. Maasdelta kondigt de start verhuur ruim van tevoren aan via de projectwebsite Sluispolder-West en de digitale nieuwsbrief. Om in aanmerking te komen voor een huurappartement, moet u als woningzoekende bij Woonnet Rijnmond ingeschreven staan.

PC Hooftlaan
De gevels aan de PC Hooftlaan beschikken over een slimme indeling, grote raampartijen en een volledige tweede verdieping. Doordat de woningen een plat dak hebben, passen deze woningen goed bij de omliggende woningen in het centrum van Maassluis. De woningen zijn 2-aan-2 ontworpen en vormen de toegang tot de binnenstad.

Arthur van Schendelstraat
In deze “groene vliet” vinden de gevelontwerpen een goede aansluiting bij de bestaande woningen in de Arthur van Schendelstraat. In deze straat wordt extra ruimte gecreëerd door de nieuwe woningen op een grotere afstand te plaatsen van de bestaande bebouwing. De woningen zijn voorzien van een schuin dak, dwarskap of plat dak. Hierdoor ontstaat er variatie in de indelingen van de woningen.

Anne de Vriesstraat
In de Anne de Vriesstraat komen 10 koopappartementen als vervanging voor de woonwerkwoningen. Deze appartementen zijn zichtbaar vanuit de Anne de Vriesstraat/Zuidvliet, Boogertstraat, het Bloemhof en Arthur van Schendelstraat. De appartementen bevinden zich boven de commerciële ruimten. Elke verdieping bestaat uit 4 appartementen en de bovenste verdieping bestaat uit 2 penthouses met een ruim dakterras.

De gevels worden mee-ontworpen om een goede aansluiting te vinden bij de bestaande bebouwing. Op dit moment legt de architect de laatste hand aan het ontwerp. In de loop van dit jaar zal er meer informatie over deze appartementen gedeeld worden.

Vervolgprocedure
De komende periode volgt zowel de afronding van het ontwerp van de woningen als van de openbare ruimte. De bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunningaanvraag om te kunnen bouwen worden later dit jaar opgestart. Ook wordt de laatste hand gelegd aan de samenwerkingscontracten tussen de verschillende betrokken partijen.

Naar verwachting wordt in de loop van volgend jaar gestart met de sloop van het huidige seniorencomplex De Vliet en kan de verkoop van de nieuwe woningen plaatsvinden.

De komende periode gaat het projectteam van Puur! u meer vertellen over de diverse woningtypen die gerealiseerd gaan worden in Puur! en wanneer zij in verkoop verwachten te gaan. Wilt u hiervan ook op de hoogte worden gehouden, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Puur! Maassluis en houd de projectwebsite in de gaten: www.puur-maassluis.nl.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag