Sloopbesluit voor G.A. Brederolaan

Publicatiedatum: 01-07-2020

Voor de woningen aan de G.A. Brederolaan is een sloopbesluit genomen. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 29 juni 2020 ontving Maasdelta de bewoners van de woningen in groepjes van maximaal 30 personen in Theater Koningshof. Het sloopbesluit betekent dat de bewoners het komende jaar naar een andere woning moeten verhuizen.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kregen de bewoners uitleg over de herhuisvestingsregeling. Hierin is opgenomen met welke zaken zij te maken krijgen en welke rechten en plichten zij hebben. Daaronder valt ook het recht op een verhuiskostenvergoeding. De bewoners hebben nu voorrang (urgentie) op de woningmarkt. Uiteraard begeleidt Maasdelta hen bij het vinden van een nieuwe passende woning. De bewoners worden uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van Maasdelta om de woonwensen te bespreken.

Verhuizen
De bedoeling is dat alle bewoners voor het einde van 2021 een nieuwe passende woning gevonden hebben. Voor de verhuizing krijgen zij vanaf nu anderhalf jaar de tijd. De reden voor het sloopbesluit is dat de woningen zodanig verouderd zijn, dat renovatie niet meer haalbaar is. De woningen staan scheef, hebben een slechte energetische kwaliteit (ze verbruiken veel energie) en zijn niet onderheid. Twee jaar geleden is ook geconstateerd dat de riolering niet meer voldoet. Uit een test bleek dat er steeds vaker problemen zouden optreden met water in de woningen en de afvoer van regenwater. Door alle technische problemen, ging ook de leefbaarheid steeds verder achteruit.

Sloop en nieuwbouw
Als alle bewoners een nieuwe woning hebben gevonden, worden de woningen in het begin van 2022 gesloopt. Vervolgens vindt er nieuwbouw op de locatie plaats, bestaande uit verschillende typen van energiezuinige eengezinswoningen. 

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag