Onderzoek invulling RK-kerklocatie afgerond

Publicatiedatum: 23-02-2015

De locatie van de voormalige Rooms-katholieke Kerk aan de P.C. Hooftlaan maakt deel uit van de vernieuwing van Sluispolder-West. Op 8 juli 2014 verzocht de gemeenteraad het college een gedegen onderzoek te doen naar de invulling van deze locatie. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de voorlopige resultaten zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Op 8 juli 2014 is het raadsvoorstel 'Richtinggevend Kader Sluispolder-West en Vlietlocatie' behandeld. Daarbij kwam ook de invulling van de locatie van de voormalige Rooms-katholieke Kerk ter sprake. De gemeenteraad verzocht het college te onderzoeken of er een kwaliteitsimpuls aan de (Binnen)stad gegeven kan worden. Dit door op de locatie een zwaaikom met afmeermogelijkheid voor pleziervaart, groen en parkeergelegenheid te realiseren.

Voorlopige resultaten
De voorlopige resultaten zijn tijdens een thema-avond op 20 januari 2015 aan de gemeenteraad toegelicht. Voordat de gemeenteraad hierover definitief besluit, bieden we inwoners, ondernemers en organisaties de gelegenheid om over de toekomstige invulling mee te denken.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 3 maart 2015 tussen 17.00 en 19.30 uur in Ontmoetingscentrum De Vliet (ingang Arthur van Schendelstraat in Maassluis) kunt u de voorlopige onderzoeksresultaten bekijken en een reactie hierop geven. Alle reacties worden betrokken in de besluitvorming over de invulling van RK-kerklocatie. De gemeenteraad besluit naar verwachting in mei/juni 2015.

Meer informatie
Op de website www.maassluis.nl/rk-kerklocatie is het 'Stedenbouwkundig onderzoek, voorlopige resultaten invulling voormalige RK-kerklocatie Sluispolder-West' in te zien. In deze rapportage worden de zes modellen beschreven. Via deze pagina, kunt u tot 17 maart 2015 ook een digitale reactie geven.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag