Leerwerkplekken in bouwprojecten Sluispolder-West

Publicatiedatum: 23-02-2015

De komende jaren wordt er veel gebouwd in Sluispolder-West. Bouwprojecten bieden een goede gelegenheid voor leerlingen in de sectoren bouw en infrastructuur om werkervaring op te doen. Per bouwproject wordt bekeken of het mogelijk is leerwerkplekken te creëren.

Op dit moment worden er in de sectoren bouw en infrastructuur te weinig leerlingen opgeleid. Om te stimuleren dat hier meer leerwerkplekken komen, hebben Maasdelta en de gemeente Maassluis vorig jaar een convenant ondertekend. Dat deden zij samen met andere regionale gemeenten, woningcorporaties, opleidingsbedrijven en (branche)organisaties.

Tekort aan leerwerkplekken
Door de teruggang in bouwactiviteiten, als gevolg van de crisis, is er een tekort ontstaan aan leerwerkplekken. Hierdoor dreigt in Zuid-Holland in 2015 een structureel tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten. Er gaan dan door vergrijzing veel ervaren arbeidskrachten met pensioen. Ook landelijk gezien is er een te lage instroom van leerlingen.

Ook in Sluispolder-West leerwerkplekken
Omdat er in Sluispolder-West de komende jaren veel bouwprojecten zijn, kunnen we deze waar mogelijk benutten om arbeidskrachten op te leiden. Bij het geven van bouw- en infra-opdrachten onderzoeken we of het project geschikt is als leerwerkplaats. In de samenwerkingsovereenkomsten met de ontwikkelende bouwers worden hierover goede afspraken opgenomen.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag