Voorontwerp bestemmingsplan fase 1

Publicatiedatum: 23-02-2015

Het college heeft op 27 januari 2015 het voorontwerp bestemmingsplan voor de eerste fase in het plan Sluispolder-West vastgesteld.

De eerste fase betreft het gebied met de te slopen blokken G. Gezellestraat 2 t/m 130 (even) en G.A. Brederolaan 37 abc t/m 47 abc (oneven). Het voorontwerp biedt het planologisch (juridisch) kader voor de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (basisschool) met een sportzaal en 34 woningen.

Voorontwerp bekijken
Geïnteresseerden kunnen dit voorontwerp bestemmingsplan met ingang van 30 januari 2015 gedurende vier weken bekijken in het publiekscentrum in het stadhuis, het wijkkantoor van Maasdelta, bij Buurtcentrum De Hoofdzaak of raadplegen via www.maassluis.nl/bekendmakingen. Bovendien wordt het voorontwerp binnen deze periode besproken met de gebruikelijke partners.

Start procedure Bestemmingsplan
De formele procedure van het Bestemmingsplan Sluispolder-West fase I, start naar verwachting in maart 2015. Dat is het moment om op het plan te reageren met een zienswijze. Vervolgens wordt het plan, waarbij de resultaten van het vooroverleg en eventuele zienswijzen zijn betrokken, aan u voorgelegd. Volgens onze planning vindt dit in het derde kwartaal van 2015 plaats.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag