Startbijeenkomst klankbordgroep Leefbaarheid in maart

Publicatiedatum: 26-02-2015

Onlangs riepen we inwoners van Sluispolder-West op deel te nemen aan een klankbordgroep Leefbaarheid Sluispolder-West. Inmiddels hebben zeven kandidaten zich aangemeld. In maart a.s. vindt een startbijenkomst plaats.

De startbijeenkomst is bedoeld om kennis met elkaar te maken en een toelichting te geven op het doel en de rol van de klankbordgroep.

Waarom een klankbordgroep Leefbaarheid?
De herontwikkeling van Sluispolder-West gaat minimaal tien jaar duren. Tussen alle sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden door, is het natuurlijk van groot belang dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk op peil blijven. Zodat Sluispolder-West een prettige omgeving blijft om in te wonen.

De klankbordgroep praat en denkt actief mee, over bijvoorbeeld het organiseren van sociale activiteiten, het houden van toezicht en de invulling van de wijk.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag