Geen huurverhoging voor eerste deelplannen

Publicatiedatum: 31-03-2015

Maasdelta Groep heeft na overleg met de Huurderskoepels besloten tot een lagere huurverhoging. Huurders van Maasdelta krijgen per 1 juli 2015 een huurverhoging die 1,5% lager ligt dan wettelijk maximaal is toegestaan. Aan de huurders van de deelplannen in Sluispolder-West, die als eerste aangepakt worden, wordt geen huurverhoging berekend.

De deelplannen met de nummers 1 t/m 6 op de luchtfoto worden als eerste aangepakt. Aan de huurders van deze wooncomplexen wordt geen huurverhoging berekend. Dit zijn de G. Gezellestraat 2 t/m 130 (e), G.A. Brederolaan 37 abc t/m 47 abc (o), Mgr. Bekkerslaan 82 t/m 200 (e), Bilderdijklaan 2 t/m 120 (e), J. Luykenstraat 1 t/m 39 (o) en Da Costaplein 1 t/m 39 (o).

Wettelijke maximale huurverhoging
De overheid heeft de basishuurverhoging voor zelfstandige woningen per 1 juli 2015 vastgesteld op maximaal 2,5% (1% inflatiecijfer van 2014 plus een opslag van 1,5%). Voor de midden- en hogere inkomens komt daar nog een inkomensafhankelijke verhoging bij van 0,5% respectievelijk 2,5%.

Lagere huurverhoging bij Maasdelta in 2015
Maasdelta heeft ingestemd met het verzoek van de Huurderskoepels om dit jaar een lagere huurverhoging door te voeren, door de opslag niet te berekenen. Dit met het oog op de betaalbaarheid van huurwoningen in Spijkenisse, Maassluis en Hellevoetsluis. De huurverhoging voor huurders van Maasdelta bedraagt per 1 juli 2015:

  • 1% (inflatie) bij een huishoudinkomen in 2013 lager dan of gelijk aan 34.229 euro. Hetzelfde geldt voor woningen in de vrije sector, garages en parkeerplaatsen.
  • 1,5% (inflatie 1% + 0,5%) bij een huishoudinkomen in 2013 hoger dan 34.229 euro en lager of gelijk aan 43.786 euro.
  • 3,5% (inflatie 1% + 2,5%) bij een huishoudinkomen in 2013 hoger dan 43.786 euro.

Aan de wooncomplexen in Sluispolder-West die volgens het planningsoverzicht als eerste aangepakt worden, wordt geen huurverhoging berekend. Dit zijn de wooncomplexen met de nummers 1 t/m 6 op de luchtfoto.

Betaalbaarheid huurwoningen
Maasdelta heeft de betaalbaarheid van huurwoningen hoog op de agenda staan. Betaalbaarheid omvat echter meer aspecten dan alleen de jaarlijkse huurverhoging. Maasdelta wil hierover dit jaar in overleg met de Huurderskoepels. Bovendien heeft de overheid het voornemen om vanaf 2016 de methodiek voor de huurverhoging te veranderen. Het wordt daarmee mogelijk om per individuele woning een passende huurverhoging door te voeren.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag