Ontwerp bestemmingsplan fase 1

Publicatiedatum: 17-08-2015

Het college heeft op 14 juli 2015 het ontwerp bestemmingsplan voor de eerste fase in het plan Sluispolder-West vastgesteld. Geïnteresseerden kunnen dit ontwerp bestemmingsplan met ingang van vrijdag 14 augustus inzien en desgewenst op het plan reageren met een zienswijze.

De eerste fase betreft het gebied met de te slopen blokken G. Gezellestraat 2 t/m 130 (even) en G.A. Brederolaan 37 abc t/m 47 abc (oneven). Het bestemmingsplan biedt het planologisch (juridisch) kader voor de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (basisschool CBS Het Spectrum) met een sportzaal en maximaal 36 woningen.

Ontwerp bekijken
Geïnteresseerden kunnen dit ontwerp bestemmingsplan met ingang van vrijdag 14 augustus 2015 gedurende zes weken inzien in het publiekscentrum in het stadhuis of raadplegen via deze websitepagina. Binnen deze termijn bent u in de gelegenheid om op het plan te reageren met een zienswijze.

Vaststelling Bestemmingsplan
Vervolgens wordt het plan, waarbij de eventuele zienswijzen zijn betrokken, aan de gemeenteraad voorgelegd. Volgens onze planning vindt dit in het vierde kwartaal van 2015 plaats.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag