Start voorbereiding sloop wooncomplexen Guido Gezellestraat en G.A. Brederolaan

Publicatiedatum: 24-08-2015

Een jaar geleden werd het sloopbesluit voor de flatgebouwen aan de Guido Gezellestraat en G.A. Brederolaan genomen. Voor de bewoners startte op dat moment de zoektocht naar een andere passende woning. De uitverhuizing verliep voorspoedig en inmiddels zijn beide flatgebouwen leeg. Op 1 september 2015 start Maasdelta met de voorbereiding van de sloopwerkzaamheden.

Nadat het sloopbesluit voor de Guido Gezellestraat en G.A. Brederolaan genomen was, ging woonconsulente Liesbeth van Reenen bij alle bewoners op huisbezoek. Tijdens dit bezoek werden de persoonlijke situatie, de woonwensen en de mogelijkheden besproken en een zoekprofiel opgesteld. De uitverhuizing verliep voorspoedig. Inmiddels hebben alle bewoners een andere passende woning gevonden, in de meeste gevallen in Maassluis.

Start voorbereiding sloopwerkzaamheden
Nu beide flatgebouwen leeg zijn, start Maasdelta met de voorbereiding van de sloopwerkzaamheden. Vanaf 1 september wordt het sloopterrein ingericht en afgezet met hekken. De nutsbedrijven verwijderen alle gas-, water- en lichtaansluitingen uit de slooppanden. Ook wordt een aantal nutsleidingen in de directe omgeving omgelegd. Dit kan plaatselijk hinder opleveren voor het verkeer. Alternatieve routes worden zo nodig aangegeven.

Saneringswerkzaamheden
In oktober 2015 start het sloopbedrijf met de sanering van asbesthoudende onderdelen aan de binnen- en buitenzijde van de gebouwen. Dit gebeurt volgens de wettelijk geldende regels en levert geen gevaar op voor omwonenden. Ook verwijdert de aannemer her te gebruiken materialen, zoals hout en dakbedekking.

Grove sloopwerkzaamheden
Na de asbestsanering begint naar verwachting eind november 2015 het grove sloopwerk. Met behulp van een sloopkraan wordt het resterende gebouw gesloopt. Hierbij kan overlast optreden in de vorm van geluidshinder en stof. De aannemer neemt maatregelen om de overlast tot een minimum te beperken. Als er sprake is van ernstige stofvorming, wordt er met water gesproeid. Hierdoor kan het stof zich minder goed verspreiden. De afvoerroute wordt nog bepaald, in overleg met de gemeente Maassluis.

Veiligheid en verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor verkeer. Bezoekers kunnen geringe hinder ondervinden van het bouwverkeer. Rondom het werkterrein worden hoge hekken geplaatst om de veiligheid te waarborgen. Binnen de hekken komt een kleine bouwkeet te staan.

Afronding van het werk en vervolg
Naar verwachting worden de sloopwerkzaamheden begin februari 2016 afgerond. Zodra de sloopwerkzaamheden gereed zijn, wordt de ontstane bouwput opgevuld met grond uit de directe omgeving. De slooplocatie blijft omheind met hekken, totdat de werkzaamheden voor de geplande nieuwbouw starten.

Op de locatie komen uiteindelijk 36 nieuwe eengezinswoningen en appartementen en een Integraal Kindcentrum (basisschool) met een sportzaal. Hierin krijgt basisschool Het Spectrum een plek. Deze is nu nog gevestigd aan de Fenacoliuslaan.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag