Kenmerken van een tuindorp

Wat zijn de kenmerken van een tuindorp:

  • Het groen is bepalend voor de inrichting van het gebied.
  • PrivĂ© groen (tuinen en hagen) en openbaar groen (bomen, plantsoenen) vullen elkaar aan en versterken elkaar.
  • Voortuinen dragen bij aan de groene uitstraling van de wijk.
  • Er is wel een heldere scheiding tussen privĂ© en openbaar.
  • De bebouwing en buitenruimte (groen, tuinen, erfscheidingen) vormen een doordachte eenheid.
  • Ook de wijk en straat vormen een eenheid in sfeer en architectuur. Binnen deze eenheid vindt er wel variatie plaats in bijvoorbeeld goothoogte, rooilijn, kapvorm en gevelplastiek.
  • De architectuur is eenvoudig en hoogwaardig. Deze kenmerkt zich door metselwerk gevels met een regelmatige ritmering. Daaraan worden ondersteunde elementen zoals schoorstenen, voordeuren en luifels toegevoegd.
  • Op diverse plekken worden accenten aangebracht, zoals hoogteverschillen en verspringingen, gedraaide kappen, materiaal accenten, erkers en pergola's.

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag