Het plan

Sluispolder-West krijgt het karakter van een 'tuindorp'. Appartementen en voorzieningen omsluiten de wijk. Hoe ziet het plan er uit?

Sfeergebieden
In de vernieuwde wijk kunnen drie sfeergebieden herkend worden:

  1. de Vliet zone
    Deze zone loopt van de Vlietlocatie tot aan de oostrand van het plangebied. Het nieuwe karakter van dit gebied sluit straks aan bij dat van de historische binnenstad. Zo wordt de nieuwbouw kleinschalig en karakteristiek, met een rijke variatie in topgevels en daken.
  2. de stadsentree
    De P.C. Hooftlaan vormt de overgang tussen het compacte naoorlogse stadscentrum en het groene Sluispolder-West. De P.C. Hooftlaan is een belangrijke stadsentree en dat blijkt straks ook uit de bebouwing. Zo worden de woonblokken hier groter en stedelijker dan in het groene binnengebied van Sluispolder-West. Met name bij de aansluiting met Laan 1940-1945 krijgt de bebouwing een markante uitstraling.
  3. het tuindorp Sluispolder-West
    Het gebied achter de Mgr. W.M. Bekkerslaan en P.C. Hooftlaan krijgt het karakter van een tuindorp. Een tuindorp heeft de intimiteit en identiteit van een dorp, met een ruime groene opzet. Het groen is bepalend voor de inrichting van het gebied. Privé groen (tuinen en hagen) en openbaar groen (bomen, plantsoenen) vullen elkaar aan en versterken elkaar. Bestaande bomen blijven, voor zover mogelijk, gehandhaafd. Bomenrijen worden waar nodig aangevuld met nieuwe bomen van voldoende omvang. De bebouwing is ambachtelijk en rustig op de achtergrond aanwezig. De verouderde hoogbouw in de wijk wordt dan ook vervangen door voornamelijk eengezinswoningen, met veel voor- en achtertuinen.
Lees meer
Wat zijn de kenmerken van een tuindorp Waarom een vernieuwingsplan Voorzieningen dichtbij Aandacht voor onderhoud en leefbaarheid