De komende jaren worden Sluispolder-West en de Vlietlocatie in Maassluis vernieuwd. Het wordt een veelzijdig woongebied dat past bij de wensen van de bewoners en bezoekers. De herstructurering is een samenwerking tussen de gemeente en woningcorporatie Maasdelta Groep.

Met voornamelijk eengezinswoningen, voor- en achtertuinen, veel groen en een stadstuin, krijgt Sluispolder-West het karakter van een 'tuindorp'.

Appartementen en voorzienin­gen aan de randen omsluiten de wijk. Er worden 610 huurwoningen van Maasdelta gesloopt, om plaats te maken voor 393 nieuwe woningen. Er komen zowel sociale als duurdere woningen in de huur- en koopsector. Bekijk de verdeling.

Het gebied behoort tot één van de drie woon­servicezones van Maassluis. U vindt hier levensloopbestendige woningen en (zorg)voorzieningen binnen handbereik.

Planning van sloopbesluiten

De vernieuwing van de wijk wordt in fasen uitgevoerd. Per fase wordt steeds apart definitief besloten over de sloop- en nieuwbouwplannen. Op de luchtfoto kunt u zien wanneer de diverse sloopbesluiten op zijn vroegst verwacht worden. Ook zijn de reeds bekende nieuwbouwprojecten vermeld.